Emlak ve Arsa Terimleri

  • 0
emlak-terimleri

Emlak: Gayrimenkul alım, satım, kiralama gibi işlemleri kapsayan, arazi ve binalar gibi mülklerin ticaretini ifade eder.

Gayrimenkul: Arsa, bina gibi taşınmaz malların genel adıdır.

Kira: Bir mülkü belirli bir süre kullanma hakkı karşılığında ödenen bedel.

Mortgage (İpotek): Bir gayrimenkulün, borç veya kredi karşılığında güvence olarak gösterilmesi.

Emlakçı: Gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinde aracılık yapan kişi veya kurum.

Tapu: Bir gayrimenkulün kimin mülkiyetinde olduğunu gösteren resmi belge.

Arsa: Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan, genellikle inşaat amaçlı kullanılan boş arazi.

Kat Mülkiyeti: Bir binadaki bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyetini ifade eder.

İmar Durumu: Bir arazinin belediye ve ilgili kurumlarca belirlenen yapılaşma koşulları.

Emlak Vergisi: Gayrimenkul sahiplerinin, mülklerinin değerine göre ödedikleri yıllık vergi.

Zoning (İmar Planı): Bir bölgenin kullanım amacını ve yapılaşma kurallarını belirleyen plan.

Amortisman: Bir gayrimenkulün zamanla değer kaybetmesi süreci.

Kira Sözleşmesi: Kiralayan ve kiracı arasında yapılan, kiralama koşullarını belirleyen yazılı anlaşma.

Bina Yönetimi: Bir binanın, sakinlerinin ortak kullanım alanlarının ve hizmetlerinin yönetimi.

Eksper Değerlendirmesi: Gayrimenkulün piyasa değerini belirlemek için yapılan profesyonel değerlendirme.

Kat İrtifakı: Henüz tamamlanmamış bir yapının bağımsız bölümlerinin mülkiyet hakkı.

İnşaat Ruhsatı: Bir yapının inşasına başlamadan önce alınması gereken resmi izin.

Kentsel Dönüşüm: Eski ve riskli yapıların yenilenmesi veya değiştirilmesi süreci.

Konut Kredisi: Ev alımı için kullanılan, genellikle uzun vadeli kredi.

Menkul Değer: Gayrimenkul dışında kalan, taşınabilir değerler.

Parsel: Bir arsanın tapu kadastro kayıtlarında belirli sınırlar içinde ayrılmış bölümü.

İfraz: Bir arsanın birden fazla parçaya bölünmesi işlemi.

Tevhit: İki veya daha fazla parselin birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmesi.

İmar Planı: Bir arazi veya arsanın nasıl kullanılacağını gösteren plan.

Yapılaşma Koşulları: Arsa üzerinde yapılacak yapıların boyut, yükseklik, çekme mesafesi gibi özelliklerini belirleyen kurallar.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği: Şehirlerdeki yapılaşmayı düzenleyen ve arsa kullanım kurallarını belirleyen ​​

Kadastro: Arazi ve arsaların kaydedildiği, sınırlarının belirlendiği ve resmi olarak tescil edildiği devlet kayıtları.

Rayiç Değer: Bir arsanın piyasadaki yaklaşık değerini ifade eder.

Arsa Payı: Kat mülkiyeti kurulmuş bir yapıda, her bağımsız bölümün arsa üzerindeki payını ifade eder.

İmar Affı: İmar kanunlarına aykırı yapılan yapılar için getirilen düzenleme veya affı.

Kaks (Kat Alanı Katsayısı): Bir arsa üzerine inşa edilebilecek toplam yapı alanının, arsanın alanına oranını gösteren katsayı.

Taks (Taban Alanı Katsayısı): Arsa üzerine inşa edilebilecek taban alanının, arsanın toplam alanına oranını gösterir.

Emsal: İnşaat yapılabilir alanın, arsanın toplam alanına oranını ifade eden bir kavram.

Arazi Sınıfı: Arsa veya arazinin tarımsal, konut, ticari gibi kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması.

Yola Terk: Arsa veya arazinin bir kısmının yol yapımı için kamu idaresine terk edilmesi işlemi.

Hisseli Tapu: Arsa veya arazinin birden fazla kişiye ait olduğunu ve her bir hissedarın belirli bir bölümüne sahip olduğunu gösteren tapu çeşidi.

Parsel: Bir arsanın tapu kadastro kayıtlarında belirli sınırlar içinde ayrılmış bölümüdür. Her parselin kendine özgü bir numarası vardır.

İfraz: Bir arsanın birden fazla parçaya bölünmesi işlemidir. Bu işlem, arsanın farklı amaçlarla kullanılmasını veya farklı sahipler tarafından satılmasını sağlar.

Tevhit: İki veya daha fazla parselin birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmesi işlemidir.

İmar Planı: Bir arazi veya arsanın nasıl kullanılacağını gösteren plan. Yapılaşma yoğunluğu, yol, park alanları gibi detayları içerir.

Yapılaşma Koşulları: Arsa üzerinde yapılacak yapıların boyut, yükseklik, çekme mesafesi gibi özelliklerini belirleyen kurallardır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği: Şehirlerdeki yapılaşmayı düzenleyen ve arsa kullanım kurallarını belirleyen yönetmeliktir.

Kadastro: Arazi ve arsaların kaydedildiği, sınırlarının belirlendiği ve resmi olarak tescil edildiği devlet kayıtlarıdır.

Rayiç Değer: Bir arsanın piyasadaki yaklaşık değerini ifade eder. Vergilendirme ve diğer resmi işlemler için kullanılır.

İmar Affı: İmar kanunlarına aykırı yapılan yapılar için getirilen düzenleme veya affı ifade eder.

Kaks (Kat Alanı Katsayısı): Bir arsa üzerine inşa edilebilecek toplam yapı alanının, arsanın alanına oranını gösteren katsayıdır.

Taks (Taban Alanı Katsayısı): Arsanın toplam alanına göre inşa edilebilecek taban alanının oranını gösterir.

Emsal: İnşaat yapılabilir alanın, arsanın toplam alanına oranını ifade eden bir kavramdır.

Arazi Sınıfı: Arsanın tarımsal, konut, ticari gibi kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasıdır.

Yola Terk: Arsanın bir kısmının yol yapımı için kamu idaresine terk edilmesi işlemidir.

Hisseli Tapu: Arsanın birden fazla kişiye ait olduğunu ve her bir hissedarın arsanın belirli bir bölümüne sahip olduğunu gösteren tapu çeşididir.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak